Baraja.cz

Český neoficiální validátor HTML stránek

Zadejte URL adresu stránky, kterou chcete zkontrolovat:


Proč používat tento validátor:

Jsem si vědom toho, že i validátor je jenom program, proto může obsahovat chyby a drobné nepřesnosti, takže výsledky testu neberte vždy doslova vážně. Prioritně byste měli opravit kritické chyby označené červeným vykřičníkem, žlutě jsou označena doporučení (většinou to jsou vhodné poznámky) a zeleně jsou označeny věci, co jsou správně.

Validátor také obsahuje stovky odkazů na další zdroje, kde se vyskytuje detailní popis konkrétního jevu, který je na validované stránce nalezen s možností jeho opravy. Tyto odkazy jsou pečlivě vybírány a měli byste je brát vážně.


Technicky zajišťuje Jan Barášek | jan@barasek.com | 2019